Речник

хиперостоза

на латински език: hyperostosis
на английски език: hyperostosis

патологично разрастване на кост

Коментари