Речник

хиперосмия

на латински език: hyperosmia
на английски език: hyperosmia, hyperosphresia

изострено обоняние

Реклама