Речник

хилус

на латински език: hilus
на английски език: hilum, hilus

хлътнала част на даден орган, където влизат и излизат съдове (кръвоносни и лимфни) и нерви, например хилус на белия дроб, на бъбрека и други

Реклама