Речник

хиатус

на латински език: hiatus
на английски език: hiatus

отвор, отвърстие;

Реклама