Речник

фавизъм

на латински език: fabismus
на английски език: favism

хранително отравяне, причинено от вицианин - силно токсичен гликозид, който се съдържа в баклата; изразява се чрез бързо развиваща се остра хемолитична анемия; състояние дължащо се на дефицит на глюкозо-6-фосфат дехидрогеназа; настъпва след консумация на бакла или при инхалация на цветовете и;

Коментари