Речник

фасцикул

на латински език: fasciculus
на английски език: fasciculus, fascicle, small band

малък сноп, обособен от мускулни или нервни влакна;

Коментари