Речник

цианоза

на латински език: cyanosis
на английски език: cyanosis

синкаво оцветяване на кожата и видимите лигавици с различен оттенък; различават се: централна цианоза (възниква при понижено кислородно насищане на артериалната кръв, например при ХОББ, бронхиална астма, белодробен карцином и други ) и периферна цианоза (обуславя се от забавяне на кръвния ток, при което се увеличава извличането на кислород от тъканите и от недостатъчното оросяване на тъканите, например при застойна сърдечна недостатъчност, шок и други); цианозата (на гръцки: κυάνεος - син цвят) е сиво-синкаво оцветяване на ноктите, склерите, видимите лигавици и кожата, което настъпва вследствие на хипоксия - недостиг на кислород в тъканите.

Реклама