Речник

холестаза

на латински език: cholestasis
на английски език: cholestasis

застой на жлъчка; патологично състояние, при което преминаването на жлъчка в храносмилателния тракт е затруднено (блокирано); различават се интрахепатална холестаза (има обструкция на интрахепаталните жлъчни пътища) и екстрахепатална холестаза (има обструкция на екстрахепаталните жлъчни пътища);

Реклама