Речник

холецистектомия

на латински език: cholecystectomia
на английски език: cholecystectomy

оперативно отстраняване на жлъчния мехур;

Коментари