Речник

аптиализъм

на латински език: aptyalismus
на английски език: aptyalia, asialism

липса на слюнчена секреция

Реклама