Речник

анорхия

на латински език: anorchia, anorchidia
на английски език: anorchidism
синоними: анорхидия

вредена липса на един от двата тестиса

Реклама