Речник

амилоид

на латински език: amyloidum
на английски език: amyloid
свързани термини: 

хетерогенен белтък; има различни типове амилоид: АL-амилоид (съставен е от цели леки вериги на имуноглобулини или техни фрагменти), АА-амилоид (образува се от белтъчен прекурсор, наречен SAA - серумен амилоидосвързан протеин, който се синтезира в черния дроб и се намира нормално с серума) и др.; при различни заболявания се натрупва амилоид в интерстициума на различни органи (черен дроб, бъбреци); това състояние се нарича амилоидоза; амилоидозата е рядко заболяване, което обаче обикновенно има фатален край; дължи се на отлагането на патологичен белтък, наречен амилоид,  в тъканите и органите на организма, който най-често се продуцира от клетките на костния мозък; постепенно протеинът води до увреждане функциите на органите, в които се натрупва.