Речник

аденопатия

на латински език: аdenopathia
на английски език: аdenopathia, adenopathy

най-общо определение на някакво заболяване на лимфните възли

Реклама
Реклама