Биологични константи

Рестриктивни белодробни нарушения

Преход към ограничаващ тип вентилаторна недостатъчност (Пр.ОТВН)
** - Рое max инспитаторно = 36 - 0,21 * годините; 2 станд. откл. +/- 35%

Оформен ограничаващ тип вентилаторна недостатъчност (ОТВН)

  Показатели
Степени  ТБК, % долен лимит = 0,8 ВК, % долен лимит = 0,8 ФЕО1/ВК, % ТСО, % долен лимит = 0,8
I Долен лимит минус 0,10 Под 0,80 Над лимита за лицето Над или под 0,80
II Минус 0,20 от лимита Под 0,80 Над лимита за лицето Над или под 0,80
III Минус 0,30 от лимита Под 0,80 Над лимита за лицето Под 0,80
IV Под 0,30 от долния лимит Под 0,80  Над лимита за лицето Под 0,80

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари