Биологични константи

Пикочна киселина

mmol/l (mmol/l x 16.8 = mg/dl, mg/dl x 0.0595 = mmol/l)

Възраст Пол Брой 95% граници Метод

* Широки граници
** Тесни граници
Използвани съкращения за означение на методите:
Е – ензимвн метод
ФВ - фосфоволфрамов реактив

Пъпна връв м + ж 139 0,23 - 0,42 Е
До 2 дни м + ж 149 0,24 - 0,64 Е
1 ден - 14 год. м + ж 2099 Варират около тези за възрастни Е
18 - 25 год. м + ж 261 0,19 - 0,54 Е
18 - 25 год. м 116 0,24 - 0,50 Е
18 - 25 год. ж 25 0,17 - 0,36 Е
25 - 85 год. м 127 0,23 - 0,52 Е
27 - 53 год. ж 133 0,23 - 0,33 Е
30 - 62 год. м 110 0,29 - 0,40 Е
Обобщени данни м - 0,21 - 0,46 Е
Обобщени данни ж - 0,15 - 0,41 Е
Обобщени данни м - 0,24 - 0,51 ФВ
Обобщени данни ж - 0,17 - 0,45 ФВ
Обобщени данни м - 0,15 - 0,42 ФВ
Обобщени данни ж - 0,09 - 0,36 ФВ
Обобщени данни м + ж - 0,09 - 0,54* -
Обобщени данни м + ж - 0,23 - 0,27** -
Обобщени данни м + ж - 0,18 - 0,42 ФВ
Обобщени данни м + ж - 0,24 - 0,42 ФВ
Обобщени данни м + ж - 0,18 - 0,30 Е

Значителни расови и етнични различия (Brown et al., 1982).

При жени е достоверно по-ниска (Boyd et al., 1983).

Промените с възрастта за 62 г. са недостоверни (Owen et al., 1983).

 

Увеличение - хиперурикемия

 • Физиологично (бъбречните тубули реабсорбират 90 % от пикочната киселина, филтрирана от гломерулите)
  • след прекомерни физически усилия
  • след гладуване или богата на витамини храна
  • при хора с кръвна група В има тенденция за по-високи стойности на пикочната киселина, отколкото при тези от кръвна група АВ
 • Заболявания на кръвта
  • хемолитични анемии, таласемии
  • левкози - хронична миелоза след лечение
  • миелоидна дисплазия
  • полицитемия - есенциална и вторична
  • лимфоми
  • макроглобулинемия на Waldenstrom
 • Заболявания на бъбреците с азотемия
  • хипоплазия на бъбреците
  • смутено отделяне на урина или анурия
  • остра тубулна некроза
  • запушване на отводящите пикочни пътища
 • Други заболявания и състояния
  • шокови състояния
  • нормална бременност, hyperemesis gravidarum, еклампсия
  • отравяне с олово и въглероден окис
  • надбъбречна недостатъчност (болест на Addison)
  • диабетна кома
  • подагра
  • разпад на тъкани (повишен катаболизъм на нуклеопротеини), пневмония, еклампсия, разпад на тумори, размачкване на тъкани
 • Усилено образуване
 • Лъчелечение
  • първична хипероксалурия
  • хиперлипопротеинемия тип III
  • α-липопротеинемия (болест на Tan­gier)
  • гликогеноза на Von Gierke
  • белодробгн инфаркт
  • цитостатично лечение
  • хипопаратиреоидизъм
  • остеоартрити (някои форми)
  • някои алергози
  • някои хронични дерматози

Намаление - хипоурикемия

 • Остра чернодробна некроза
 • Хепато-лентикуларна дегенерация (болест на Wilson)
 • Синдром на Fanconi
 • При лечение с атофан, алопуринол, дикумарол, кортизон, фенилбутазон, салицилати, сулфоксифенилпирацолидин, тиофенилпирацолидин
 • Ентероколити (понякога)
 • Инсулинотерапия (временио)
 • При някои неоплазми

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари