Биологични константи

Пикочна киселина

mmol/l (mmol/l x 16.8 = mg/dl, mg/dl x 0.0595 = mmol/l)

Възраст Пол Брой 95% граници Метод

* Широки граници
** Тесни граници
Използвани съкращения за означение на методите:
Е – ензимвн метод
ФВ - фосфоволфрамов реактив

Пъпна връв м + ж 139 0,23 - 0,42 Е
До 2 дни м + ж 149 0,24 - 0,64 Е
1 ден - 14 год. м + ж 2099 Варират около тези за възрастни Е
18 - 25 год. м + ж 261 0,19 - 0,54 Е
18 - 25 год. м 116 0,24 - 0,50 Е
18 - 25 год. ж 25 0,17 - 0,36 Е
25 - 85 год. м 127 0,23 - 0,52 Е
27 - 53 год. ж 133 0,23 - 0,33 Е
30 - 62 год. м 110 0,29 - 0,40 Е
Обобщени данни м - 0,21 - 0,46 Е
Обобщени данни ж - 0,15 - 0,41 Е
Обобщени данни м - 0,24 - 0,51 ФВ
Обобщени данни ж - 0,17 - 0,45 ФВ
Обобщени данни м - 0,15 - 0,42 ФВ
Обобщени данни ж - 0,09 - 0,36 ФВ
Обобщени данни м + ж - 0,09 - 0,54* -
Обобщени данни м + ж - 0,23 - 0,27** -
Обобщени данни м + ж - 0,18 - 0,42 ФВ
Обобщени данни м + ж - 0,24 - 0,42 ФВ
Обобщени данни м + ж - 0,18 - 0,30 Е

Значителни расови и етнични различия (Brown et al., 1982).

При жени е достоверно по-ниска (Boyd et al., 1983).

Промените с възрастта за 62 г. са недостоверни (Owen et al., 1983).

 

Увеличение - хиперурикемия

 • Физиологично (бъбречните тубули реабсорбират 90 % от пикочната киселина, филтрирана от гломерулите)
  • след прекомерни физически усилия
  • след гладуване или богата на витамини храна
  • при хора с кръвна група В има тенденция за по-високи стойности на пикочната киселина, отколкото при тези от кръвна група АВ
 • Заболявания на кръвта
  • хемолитични анемии, таласемии
  • левкози - хронична миелоза след лечение
  • миелоидна дисплазия
  • полицитемия - есенциална и вторична
  • лимфоми
  • макроглобулинемия на Waldenstrom
 • Заболявания на бъбреците с азотемия
  • хипоплазия на бъбреците
  • смутено отделяне на урина или анурия
  • остра тубулна некроза
  • запушване на отводящите пикочни пътища
 • Други заболявания и състояния
  • шокови състояния
  • нормална бременност, hyperemesis gravidarum, еклампсия
  • отравяне с олово и въглероден окис
  • надбъбречна недостатъчност (болест на Addison)
  • диабетна кома
  • подагра
  • разпад на тъкани (повишен катаболизъм на нуклеопротеини), пневмония, еклампсия, разпад на тумори, размачкване на тъкани
 • Усилено образуване
 • Лъчелечение
  • първична хипероксалурия
  • хиперлипопротеинемия тип III
  • α-липопротеинемия (болест на Tan­gier)
  • гликогеноза на Von Gierke
  • белодробгн инфаркт
  • цитостатично лечение
  • хипопаратиреоидизъм
  • остеоартрити (някои форми)
  • някои алергози
  • някои хронични дерматози

Намаление - хипоурикемия

 • Остра чернодробна некроза
 • Хепато-лентикуларна дегенерация (болест на Wilson)
 • Синдром на Fanconi
 • При лечение с атофан, алопуринол, дикумарол, кортизон, фенилбутазон, салицилати, сулфоксифенилпирацолидин, тиофенилпирацолидин
 • Ентероколити (понякога)
 • Инсулинотерапия (временио)
 • При някои неоплазми

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари