Състояния и заболявания

Вирусен хепатит А

На латински език: Hepatitis viralis А

Въведение

Хепатит А е една от най-древните болести, познати на човечеството. Тя е самоуправляваща се и самоограничаваща се болест. Заболяването води до скоротечен хепатит и смърт само в една малка част от случаите. Въпреки това тя е важна причина за заболеваемост и социално-икономически загуби в много части на света. Разпространението на хепатит А през последните десетилетия бележи голям спад, основно поради повишаване стандарта на живот.

Етиология

Хепатит А се причинява от хепатитния вирус А (HAV), който е един от трите най-чести причинители на вирусни хепатити. Вирусът е изключително устойчив на външни условия. Хепатитният вирус А, съобразно своята морфология и геномна организация, е класифициран в семейство Picornaviridae, първоначално в рода Enterovirus. Впоследствие, поради своите характерни свойства, е обособен в отделен род Hepatovirus, където той е единствен член. Съществува само един серотип на HAV, като на базата на секвениране генома на вируса са идентифицирани четири генотипа при хората – I, II, III и IV, и три – IV, V и VI при маймуните. Хепатитният вирус А има сферична форма и диаметър 27 – 28 nm. Подобно на останалите пикорнавируси, вирионът се формира основно от три протеина – VP1 – 3, получени след разцепването на един полипротеинов прекусор. Хепатитният вирус А по правило не инхибира макромолекулната синтеза. Вирусната репликация е с ниска интензивност, като адаптираните щамове обикновено са силно атенюирани, т.е. способността им за увреждане на чернодробните клетки е силно намалена. Репликацията на HAV се осъществява изключително в черния дроб, в резултат на което нови вирусни частици се ескретират в жлъчката. Вирусът се екскретира с изпражненията на инфектираните лица за една до две седмици преди и най-малко седмица след началото на симптомите на болестта. Увреждането на хепатоцитите под въздействието предимно на имунната система се изразява в дифузен възпалителен процес на черния дроб, хепатоцелуларна некроза и мононуклеарни възпалителни инфилтрати. Успоредно с тези промени още в началото на болестта хистологично се установяват и регенераторни процеси.

На вашето внимание

Източник(ци):

Хепактив

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари