Състояния и заболявания

Първичен белодробен рак

Синоними: първичен белодробен карцином
На латински език: carcinoma pulmonum primaria
На английски език: primary lung cancer, primary lung carcinoma

Симптоми

На вашето внимание

Състояния и заболявания

Не пропускайте

Коментари