Състояния и заболявания

Хипертрофична кардиомиопатия

На английски език: hypertrophic cardiomyopathy

Определение

Хипертрофичната кардиомиопатия е заболяване, характеризиращо се с асиметрична хипертрофия на лявата камера, особено в областта на септума, със или без обструкция на нейната изходна част.

Eтиология

При хипертрофичната обструктивна кардиомиопатия (НОСМ) в болшинството от случаите се касае за автозомно-доминантно унаследявано миокардно заболяване.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари