Състояния и заболявания

Хипертрофична кардиомиопатия

На английски език: hypertrophic cardiomyopathy

Определение

Хипертрофичната кардиомиопатия е заболяване, характеризиращо се с асиметрична хипертрофия на лявата камера, особено в областта на септума, със или без обструкция на нейната изходна част.

Eтиология

При хипертрофичната обструктивна кардиомиопатия (НОСМ) в болшинството от случаите се касае за автозомно-доминантно унаследявано миокардно заболяване.

Не пропускайте

Коментари