Изследвания и процедури

Фибриноген

На английски език: Fibrinogen (Factor I)

Съдържание

Термопреципитиран фибриноген. Показания за изследване:

  • хипо- и афибриногенемия;

Изследването не е показано при: синдром на дисеминирано вътресъдово съсирване (консумативна коагулопатия), фибринолитично лечение, дисфибриногенемия, плазмоцитом.

Биологичен материал

  • цитратна плазма, бедна на тромбоцити;

Принцип на изследването

цитратна плазма се загрява до 56 °С. В резултат на това се денатурират фибриногенът, фибрино-фибриногенразградните продукти и моноклоналните имуноглобулини. След 10 минути пробата се центрофугира. Денатурираните белтъци се утаяват на дъното на специално приспособени за целта градуирани епруветки (епруветки на Нисел). Отчита се обемът на образувания съсирек.

Референтни граници

  • Референтен обхват: 40 - 70 μl;

Интерпретация на резултатите

Намален обем на утайката има при:

  • намалена концентрация на фибриногена;
N.B. Нормален обем на утайката не изключва дис- или хипофибриногенемия (може да се дължи на наличие на фибрино-фибриногенразградни продукти, както и на моноклонални имуноглобулини).

Не пропускайте

Коментари