Изследвания и процедури

Трансферин

На английски език: Transferrin

Показания

  • При клинични данни за недоимък на желязо
  • В диференциалната диагноза на хипохромните анемии

Трансферинът е гликопротеин с молекулна маса 76 000. От него е образувана преобладаващата част на бетаглобулините. Свързва към молекулата си два Fе+++ йона. В здрави около 1/3 от трансферина в кръвната плазма е наситен с Fе+++ йони. Комплексът трансферин - Fе+++ йони се залавя от мембранни рецептори най-вече на клетки от костния мозък. След като отдаде желязото във вътреклетъчното пространство, трансферинът отново се освобождава в междуклетъчното пространство. Желязо е необходимо не само в процеса на еритропоезата, но и при всички пролиферативни процеси. От това се определя взаимозависимостта между концентрацията на трансферина в извънклетъчното пространство и активността на имунната система или туморния растеж.

Биологичен материал

  • Серум

За да може освен концентрацията на трансферина да се определи и концентрацията на серумното желязо, кръвта за изследване се взема с игла за еднократно ползуване в "чист от желязо" пластмасов съд.

Принцип на изследването

Определянето се извършва имунологично със специфичен антисерум чрез радиална имунодифузия, нефелометрия или турбидиметрия. В диагностиката на желязонедоимъчните състояния успоредно с концентрацията на трансферина се определя и стойността на общия желязосвързващ капацитет.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари