Изследвания и процедури

Амониеви йони

На английски език: Ammonium ion, NH4+, Ammonia nitrogen level

Показания за изследване на амониевите йони

  • преценка на възможностите на бъбреците за регулиране на алкално-киселинното състояние

Биологичен материал: 24-часова урина (диуреза). Преди началото на събиране на урината в съда се поставят 5 ml тимолов разтвор като консервиращо средство.

Принцип на определяне на амониевите йони: при наличието на натриев пентацианонитрозилферат амониевите йони се свързват с фенол и натриев хипохлорит с образуване на синьо индофенолово производно, чиято концентрация може да бъде определена фотометрично.

Не пропускайте

Коментари