Изследвания и процедури

Актуално pH, актуално pCO2, излишък от основи

Принцип на измерване на актуалното рН

Актуалното рН се измерва със стъклен електрод за рН при 37°С. За определяне на актуалното рСО2 се използва или определяне на рН в две проби кръв, наситени с газова смес с различно съдържание на СО2, или пряко измерване с помощта на електрод за рСО2. Чрез този електрод се измерва промяната на стойността на рН на хидрогенкарбонатен разтвор във вътрешността на електродната система, в която дифундира СО2 от изследваната проба, като мембраната е пропусклива само за газове и е непропусклива за йони.

Биологичен материал за определяне на актуално pH, актуално pCO2 и излишък от основи: артериализирана капилярна кръв или артериална кръв

Не пропускайте

Коментари