Законодателство

Клинична пътека (КП) № 078. Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет

Клинична пътека (КП) № 78. Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години

Клинична пътека (КП) № 78. Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет при лица под 18 години

Реклама