Законодателство

Клинична пътека (КП) № 026. Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение

Реклама