Законодателство

Клинична пътека (КП) № 214. Разширени (големи) операции с пълно или частично отстраняване на повече от един интраторакален орган, включително медиастинален тумор или гръдна стена

Коментари