Законодателство

Клинична пътека (КП) № 129. Оперативно лечение при варикозна болест и усложненията ѝ

Реклама