Законодателство

Обеми и цени на денталната помощ за 2015 г.

Договор № РД-НС-01-4 от 29 декември 2014 г. за приемане на обеми и цени на денталната помощ за 2015 г. между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз

Коментари