Законодателство

Медицински стандарт „Козметична (естетична) хирургия“

Наредба № 6 от 4 април 2008 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Козметична (естетична) хирургия“. Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 41 от 22 април 2008 г.

Реклама