Речник

хипотенар

на латински език: hypothenar
на английски език: hypothenar, hypothenar eminence

медиално надлъжно възвишение на дланта на ръката, предизвикано от мускулите на малкия пръст;

Коментари