Речник

хипокапния

на латински език: hypocapnia
на английски език: hypocapnia, acapnia

понижени стойности на въглероден диоксид в кръвта, например поради хипервентилация;

Коментари