Речник

хепатоспленомегалия

на латински език: hepatosplenomegalia
на английски език: hepatosplenomegaly
свързани термини: 

увеличаване на размерите на черния дроб и слезката;

Реклама