Речник

артифициален

на латински език: artificialis
на английски език: artificial

неестествен, изкуствен, лъжлив

Коментари