Речник

ангиотензин

на латински език: angiotensinum
на английски език: angiotensin

в черния дроб се продуцира ангиотензиноген, който под действието на ренин се превръща в ангиотензин І; последният под действието на конвертиращия ензим се превръща в ангиотензин ІІ; той предизвиква вазоконстрикция (свиване на кръвоносните съдове) и повишаване на кръвното налягане (хипертония) 

  • ренин конвертира циркулиращия ангиотинзиноген (алфа 2 плазмен протеин, синтезиран в черния дроб) до биологично неактивния плазмен декапептид ангиотенизн І;
  • хепаталната синтеза на ангиотензиноген е увеличена при системни инфекции и възпаления, което подсказва все още неизяснена връзка между тези състояния и ангиотензин конвертиращия ензим представлява цинк металопептидаза, която катализира хидролитичното премахване на 2 карбокси терминални аминокиселини, който процес води до трансформацията на ангиотензин І до октапептида ангиотензин ІІ (АІІ), който функционира като циркулиращ хормон;
  • ангиотензин І може да бъде конвертиран до неактивни протеини от неренинните ензими тонин и катепсин.

Коментари