Речник

анартрия

на латински език: anarthria
на английски език: anarthria

загуба на способността за членоразделна (артикулирана) реч поради парализа или пареза на мускулите, не­обходими за артикулацията.

Коментари