Речник

акутен

на латински език: acutus
на английски език: acute
синоними: остър

внезапно започващ и бързо протичащ болестен процес

Реклама
Реклама