Речник

акрофобия

на латински език: acrophobia
на английски език: acrophobia

натраплив страх от високи места

Коментари