Речник

ацидитет

на латински език: aciditas
на английски език: acidity

киселинност

Реклама