Състояния и заболявания

Остеопороза

На английски език: osteoporosis

Определение за остеопороза

Остеопорозата представлява загуба на костна маса, нарушаване на структурата и функцията на костите, и се придружава от фрактури. Това е най-честото костно заболяване в напреднала възраст. Преобладава първичната остеопороза (95%). В 85% от случаите са засегнати жени. След настъпване на менопаузата 1/3 от жените развиват клинично значима остеопороза, а при възраст над 70 години честотата на заболяването и при двата пола постоянно нараства. Вторичните остеопорози са по-рядко срещани (5%) и се дължат главно на лечението с гликокортикоиди и обездвижването на пациента.

Етиология

 • Първична остеопороза (95%)
  • Идиопатична остеопороза при млади хора (рядко)
  • Постменопаузална остеопороза (или остеопороза от I тип)
  • Старческа остеопороза (или остеопороза от II тип)
 • Вторична остеопороза (5%)
  • Ендокринни причини: хиперкортицизъм, хипогонадизъм. хипертиреоидизъм и други
  • Малабсорбционен синдром и калциев недоимък
  • Обездвижване
  • Ятрогенно/медикаментозно предизвикана: гликокортикоиди, хепарин
 • Вродени заболявания: osteogenesis imperfecta, синдром на Елерс-Данло (Ehlers-Danlos), синдром на Марфан (Marfan), хомоцистинурия
 • Заболявания, които по неизвестни причини могат да бъдат придружавани от остеопороза: например ревматоиден артрит

Метаболитна характеристика

Fast-loser ("бързо губещи" костна маса) - пациенти: налице е усилена загуба на костна маса при усилено преустройване на костите ("high turn over''/усилен обмен). Годишното изтъняване на костните трабекули възлиза на повече от 3,5%.

Slow-loser("бавно губещи" костна маса" - пациенти: налице е загуба на костна маса при наличието на ограничено преустройство ("low turn-over''/забавен обмен): годишното изтъняване на костните трабекули възлиза на по-малко от 3,5%.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари