Състояния и заболявания

Остеопороза

На английски език: osteoporosis

Лечение

На основното заболяване и симптоматично: богата на калций храна, раздвижване на болния, физикална и лечебна гимнастика, евентуално даване на аналгетици

Медикаменти:

  • Достатъчен внос на калций: най-малко 1000 mg/ден
  • Заместително лечение при недостиг на витамин D 
  • Калцитонинът (парентерално или назално) действува антирезорбтивно и при продължително лечение в 50% от случаите води до положително повлияване на костно-тъканния баланс. Освен това той може да облекчи костните болки, дължащи се на остеопорозата.
  • Бифосфонати, например етидронова киселина (Diphos), клодронова киселина (Ostac), памидронова киселина (Aredia, Алендронат-Fosamax). Те упражняват антирезорбтивно действие чрез подтискане на остеокластите. Съобщава се за нарастване на костната дебелина и намаляване честотата на фрактурите в резултат на тяхното приложение. Те могат да бъдат включени например и в т.нар.циклично лечение: през първите две седмици се дава бифосфонат, а от 15-ия до 90-ия ден на цикъла - калций. Лечението се повтаря най-рано след 2 години.
  • Флуориди: те увеличават костната маса, но няма сигурни доказателства, че намалява честотата на фрактурите. Bсe още не е направено съпоставяне на ефективността между отделните методики на лечение. To трябва да се основава на мултицентрични терапевтични изследвания.
  • Prolia (denosumab) на Amgen е нов медикамент за лечение на остеопороза, който бе одобрен за приложение в страните на Европейския съюз. Медикаментът ще се използва за терапия на остеопороза при постменопаузални жени с повишен риск за фрактури и при мъже със загуба на костна минерална плътност (КМП) в резултат на хормонална терапия за рак на простатата. Prolia е първи представител на нов клас напълно човешко моноклонално антитяло, насочено срещу RANK лиганда (receptor activator nuclear factor kappa beta ligand), който регулира образуването и функцията на остеокластите. Положителното становище на регулаторния орган е базирано на обобщени резултати от шест фаза 3 клинични проучвания, включително две изследвания за фрактури при остеопороза. Denosumab в доза 60 mg, приложен като подкожна инжекция на всеки шест месеца, намалява честотата на фрактури и увеличава КМП на всички измерени места. В едно от проучванията със 7800 пациенти, медикаментът е намалил относителния риск за нови вертебрални фрактури с 68%, за невертебрални фрактури – с 20% и за бедрени фрактури – с 40%. На фармацевтичния пазар медикаментът ще се конкурира с групата на бисфосфонатите. В близко бъдеще Amgen очаква одобрение и на нова индикация за приложение на denosumab – за загуба на костна плътност при болни с онкологични заболявания.

Не пропускайте

Коментари