Състояния и заболявания

Остеопороза

На английски език: osteoporosis

Лечение

На основното заболяване и симптоматично: богата на калций храна, раздвижване на болния, физикална и лечебна гимнастика, евентуално даване на аналгетици

Медикаменти:

  • Достатъчен внос на калций: най-малко 1000 mg/ден
  • Заместително лечение при недостиг на витамин D 
  • Калцитонинът (парентерално или назално) действува антирезорбтивно и при продължително лечение в 50% от случаите води до положително повлияване на костно-тъканния баланс. Освен това той може да облекчи костните болки, дължащи се на остеопорозата.
  • Бифосфонати, например етидронова киселина (Diphos), клодронова киселина (Ostac), памидронова киселина (Aredia, Алендронат-Fosamax). Те упражняват антирезорбтивно действие чрез подтискане на остеокластите. Съобщава се за нарастване на костната дебелина и намаляване честотата на фрактурите в резултат на тяхното приложение. Те могат да бъдат включени например и в т.нар.циклично лечение: през първите две седмици се дава бифосфонат, а от 15-ия до 90-ия ден на цикъла - калций. Лечението се повтаря най-рано след 2 години.
  • Флуориди: те увеличават костната маса, но няма сигурни доказателства, че намалява честотата на фрактурите. Bсe още не е направено съпоставяне на ефективността между отделните методики на лечение. To трябва да се основава на мултицентрични терапевтични изследвания.
  • Prolia (denosumab) на Amgen е нов медикамент за лечение на остеопороза, който бе одобрен за приложение в страните на Европейския съюз. Медикаментът ще се използва за терапия на остеопороза при постменопаузални жени с повишен риск за фрактури и при мъже със загуба на костна минерална плътност (КМП) в резултат на хормонална терапия за рак на простатата. Prolia е първи представител на нов клас напълно човешко моноклонално антитяло, насочено срещу RANK лиганда (receptor activator nuclear factor kappa beta ligand), който регулира образуването и функцията на остеокластите. Положителното становище на регулаторния орган е базирано на обобщени резултати от шест фаза 3 клинични проучвания, включително две изследвания за фрактури при остеопороза. Denosumab в доза 60 mg, приложен като подкожна инжекция на всеки шест месеца, намалява честотата на фрактури и увеличава КМП на всички измерени места. В едно от проучванията със 7800 пациенти, медикаментът е намалил относителния риск за нови вертебрални фрактури с 68%, за невертебрални фрактури – с 20% и за бедрени фрактури – с 40%. На фармацевтичния пазар медикаментът ще се конкурира с групата на бисфосфонатите. В близко бъдеще Amgen очаква одобрение и на нова индикация за приложение на denosumab – за загуба на костна плътност при болни с онкологични заболявания.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари