Състояния и заболявания

Хроничен лимфоцитен тиреоидит (на Хашимото)

На английски език: Hashimoto's thyroiditis, chronic lymphocytic thyroiditis

Честота

Това е най-често срещаната форма на тиреоидит, засягаща предимно жените в 4-5 -то десетилетие

Етиология

Автоимунен тиреоидит, налице е фамилност: 50% от родствениците на пациентите са носители и на антитела; често се съчетава с HLA-маркери (HLA-DR3, -DR5, -В8).

Клинична картина на хроничния лимфоцитен тиреоидит (на Хашимото)

Началото обикновено остава незабелязано. При болшинството от пациентите диагнозата се поставя едва в късния стадий въз основа на развилия се хипотиреоидизъм.

Особена форма: струма на Ридел с твърда консистенция.

Ехографско изследване

Обикновено хипо- до анехогенен образ на жлезата

Сцинтиграфия

Намалено е отлагането на радиоактивно вещество в щитовидната жлеза (понижаване на TcTU)

Диагноза на хроничен лимфоцитен тиреоидит (на Хашимото)

1. Доказване на повишен титър на:

  • Тиреоглобулинови антитела (ТАТ): в 70% от случаите
  • Микрозомални AT (MAT) или анти-ТПО-Ат: в 95% от случаите

2. Тънкоиглена биолсия с хистологично изследване: лимфоцитен тиреоидит

Лечение

Заместително лечение при хипотиреоидизъм (L-T4)

Имуносупресивното лечение и кортикостероидите са без ефект.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари