Състояния и заболявания

Недостатъчност на предния дял на хипофизата

Синоними: хипопитуитаризъм

Съдържание

  1. Недостатъчност на предния дял на хипофизата
  2. Клинична картина
  3. Диференциална диагноза
  4. Диагноза
  5. Лечение

Определение за хипопитуитаризъм

Панхипопитуитаризъм е пълно отпадане на функцията на предния хипофизен дял с развитие на пълна клинична картина (М. Simmonds). Частичната недостатъчност на предния хипофизен дял представлява отпадане на отделни функции (най-често срещана форма)

Етиология

  • Хипофизни тумори или тумори в близост до турското седло, метастази. Важно!: При супраселарен растеж се появяват дефекти в зрителното поле (първоначално настъпва анопсия в горния темпорален квадрант, а по-късно - битемпорална хемианопсия), атрофия на зрителния нерв.
  • Травми на хипофизата (злополуки, операции), след облъчване.
  • Синдром на Шийхан (Sheechan): налице е некротизиране на предния хипофизен дял след раждане в резултат от настъпил колапс по време на раждането (в отделни случаи причини за настъпването на некроза могат да бъдат и други шокови състояния, например шок при изгаряне). Ранен симптом: Агалактия, вторична аменорея, обръснатият преди операция пубис не се окосмява. Хипофизната недостатъчност при синдрома на Шийхан понякога може да се прояви едва след години и тогава често не успява да бъде разпозната, съответно се диагностицира при настъпване на хипофизна кома.
  • Автоимунен хипофизит
  • Грануломи (саркоидоза, еозинофилен гранулом и други)

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари