Състояния и заболявания

Черепно-мозъчна травма (ЧМТ)

Половината от всички летални случаи, свързани с травмата, са вследствие на тежък черепно - мозъчен травматизъм. Веднъж настъпила в момента на травматичния инцидент, първичната увреда върху мозъчния паренхим се последва от вторична увреда вследствие потенциално лечими фактори: интракраниална хеморагия, мозъчен оток, исхемия, хипоксия, хипотензия, анемия и повишено интракраниално налягане. Оптималното спешно третиране на черепно - мозъчната травма (ЧМТ) се състои основно в намаляване на степента на вторичната мозъчна увреда посредством превенция и терапия на изброените лечими фактори.

ЧМТ може да се класифицира като пенетрираща и непенетрираща. Пенетриращата ЧМТ се причинява от проектил или остри твърди (метални) фрагменти, или е следствие от тежка директна травма с фрактура на черепните кости и проникване на костен фрагмент в черепната кухина. Непенетриращата ЧМТ е следствие от директна травма (деформация) на мозъчния паренхим или на акцелерационни/децелерационни сили и ротационнна увреда. Тежкият черепно - мозъчен травматизъм често е компонент на политравмата, като в тези случаи определя основно клиничния изход от нея.

Промените в съзнанието са основен белег на ЧМТ. Установяването на механизма на увредата може да насочи към вероятната интракраниална патология. Промените в неврологичния статус трябва да се оценят в динамика на място на инцидента, повреме на транспорта, преди и след ресусцитационните мерки. Трябва да се определи продължителността на ступора и комата, както и това дали е имало светъл период преди влошаване на състоянието. При будни и кооперативни пациенти е необходимо определяне на наличието на ретроградна или антероградна амнезия. Винаги трябва да се търси преципитиращ момент за ЧМТ (захарен диабет, атеросклероза, сърдечно заболяване, гърчове, слепота, паркинсонизъм) с оглед повишената честота на падания от собствен ръст при пациенти в старческа възраст с придружаващи заболявания.

Източник(ци):

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПРОЕКТ BG051PO001-6.2.02 „ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари