Състояния и заболявания

Хипертензивна криза

Увод, дефиниции, основни понятия

Хипертензивната криза представлява остро и бързо, но временно покачване на стойностите на артериалното налягане в хода на есенциалната хипертония и симптоматичните хипертонии с или без таргетна органна дисфункция- прояви от страна на мозъка, сърцето и бъбреците.

В зависимост от наличието или липсата на органно засягане хипертензивните кризи се делят на спешни (Hypertensive Emergencies) и неотложни (Urgencies). Тази разлика е основа и на разлика в терапевтичното поведение. Освен това са обособени понятията малигнена и акцелерирана хипертония.

При малигнена хипертония са налице ретинални хеморагии и ексудат, едем на папилата и малигнена нефросклероза. Обикновено има диастолно артериално налягане над 130 mm/Hg.

Акцелериралата хипертония е подобна на малигнената, но няма едем на папилата и прогнозата е по-добра.

Източник(ци):

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПРОЕКТ BG051PO001-6.2.02 „ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари