Състояния и заболявания

Хронична бъбречна недостатъчност и уремия

Определение

Необратимо понижаване на гломерулната филтрация при прогресивно разрушаване на функциониращата бъбречна тъкан.

Честота

Честотата в Европа възлиза на приблизително 40 - 60/100 000 случая на година

Етиология

Данни от Регистър на на Европейското диализно и трансплантационно дружество - EDTA

  • Хроничен гломерулонефрит: в над 20% от случаите
  • Диабетна нефропатия: в над 20%, с тенденция към прогресиране!
  • Интерстициален нефрит и хроничен пиелонефрит: в около 15% от случаите
  • Поликистозна нефропатия: под 10%
  • Хипертонични съдови увреждания на бъбреците: под 10%
  • Аналгетична нефропатия: в около 5%
  • Системни заболявания (например васкулит, системен лупус еритематодес) в около 5%
  • Некласифицируеми форми: в около 15%

Не пропускайте

Коментари