Състояния и заболявания

Хронична бъбречна недостатъчност и уремия

Определение

Необратимо понижаване на гломерулната филтрация при прогресивно разрушаване на функциониращата бъбречна тъкан.

Честота

Честотата в Европа възлиза на приблизително 40 - 60/100 000 случая на година

Етиология

Данни от Регистър на на Европейското диализно и трансплантационно дружество - EDTA

  • Хроничен гломерулонефрит: в над 20% от случаите
  • Диабетна нефропатия: в над 20%, с тенденция към прогресиране!
  • Интерстициален нефрит и хроничен пиелонефрит: в около 15% от случаите
  • Поликистозна нефропатия: под 10%
  • Хипертонични съдови увреждания на бъбреците: под 10%
  • Аналгетична нефропатия: в около 5%
  • Системни заболявания (например васкулит, системен лупус еритематодес) в около 5%
  • Некласифицируеми форми: в около 15%

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари