Състояния и заболявания

Хроничен хепатит (обща характеристика)

Хроничен хепатит (ХХ). Това е хепатит, който за шест месеца не е отзвучал.

Етиология

  • Вирусен хроничен хепатит (XX) - (HBV, HCV, HDV): в 60% от случаите
  • Автоимунен хроничен хепатит (XX)
  • Заболявания, които могат да протекат с картината на хроничен хепатит (ХХ)

Патогенеза

  • Хроничен персистиращ хепатит (ХПХ). Хистологично: Налице е лимфоцитно-хистиоцитна инфилтрация на порталните полета при запазване на делчестата структура. Липсват некрози тип "проядени от молец". Диагнозата на ХПХ се поставя едва при персистиране на клиничната картина и хистологичните данни за период от 12 месеца (двукратна биопсия). Хистологичната картина често не може да бъде разграничена от:
    • Остър вирусен хепатит
    • Неспецифичен реактивен хепатит при първични извънчернодробни заболявания
  • Хроничен активен хепатит (ХАХ). Хистологично: Типични са лимфоцитно-плазмоцитните инфилтрати в порталните полета, пресичащи граничните ламеларни структури и инвазиращи граничещите делчести ареали, некрозите тип "проядени от молци" (piece-meal), образуването на възпалителни интралобуларни септи с разрушаване на делчестия строеж, прогресиращото образуване на сьединителна тъкан.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари