Изследвания и процедури

Феритин

На английски език: Ferritin

Показания за изследване на феритин

  • клинични данни за недоимък на желязо;
  • диференциална диагноза на хипохромните анемии;
  • контролиране на лечението на хемохроматозите;
  • обусловено от кръвопреливания "претоварване" с желязо;

Биологичен материал

  • серум;

Феритинът е белтък, който се намира в много тъкани на организма. Молекулната му маса е 440 000. В пространствената структура на белтъка се образуват канали, във вътрешността на които могат да бъдат натрупани до 4500 Fe+++ йони на молекула феритин. Нормално феритинът е наситен само до около 20 % с желязо. За разлика от вътреклетъчния феритин този в серума е гликопротеин. Положителната корелация между серумната концентрация на феритина и запасите от желязо в тъканите на организма има диагностично значение. В рамките на денонощието няма значими колебания в серумната концентрация на феритина.

Принцип на изследването

  • Определянето се извършва чрез имуноензимно или имунорадиологично изследване;

На вашето внимание

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари