Билки и билкови сборове

Отравяне със сънотворен мак – Papaver somniferum L.

Синоними: градински мак

Семейство

Макови — Papaveraceae

Описание

Едногодишно тревисто растение със сиво-синкав налеп и бял млечен сок. Стъблото е до 1.5 м високо, изправено, цилиндрично, облистено. Листата са последователни, приседнали, стъблообхващащи, продълговато яйцевидни, неравномерно наделени, по края назъбени. Цветовете са единични, разположени на върха на стъблото и разклоненията му. Чашелистчетата са 2, яйцевидни, зелени, опадващи. Венчелистчетата са 4, бели, розови или виолетови. Тичинките са многобройни. Плодната кутийка е сферична, многогнездна, с нестигащи до средата радиални прегради. Цъфти през май – юни, а плодните кутийки узряват през юни – август.

Разпространение

Отглежда се в южните части на страната като суровина за получаване на алкалоида морфин и неговите деривати.

Употребяема част

Използват се плодните кутийки (Fructus Papaveris) и маковото семе (Semen Papaveris).

Приложение

Опият е едно от най-старите лечебни средства. Като успокояващо болката средство той е бил известен още от древността. Днес сънотворният мак има значение изключително като суровина в химико-фармацевтичната промишленост за получаване на опиеви препарати — морфин, кодеин, папаверин, табеин, наркотин (анаркотин, опиан, опианин, наркозин), нарцеин.

Употребата му в домашни условия е недопустима. Прилагането на опиеви препарати става при строга лекарска преценка и специален режим на отпускане от аптеката.

Отравяне

Отравянето с градински (сънотворен) мак и с опиеви препарати бива остро и хронично.

При острото отравяне се наблюдава потиснатост на нервната система – сънливост, отпуснатост, при тежки отравяния – кома (безсъзнание). Зениците са силно стеснени (точковидни). Особено опасно е потискането на дихателния център – дишането е забавено, повърхностно, настъпва хипоксия. Телесната температура се понижава, отделянето на ypинa намалява.

Особено чувствителни към потискащото действие на опия са малките деца (до 3 години) и старите хора (над 60 години).

Лечение

Лечението на острото отравяне се състои в промивка на стомаха с разреден разтвор на калиев перманганат, разтвор на танин, животински въглен. Прави се изкуствено дишане, а при клинични условия се прилагат съответни противоотрови.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Терапевтична класификация на билките

Коментари