Билки и билкови сборове

Камилски бодил – Onopordum асаnthium L.

Синоними: магарешки бодил, магарешки трън, обикновен гингер, жълтеникав онопордум

Семейство

Сложноцветни – Asteraceae (Compositae)

Описание

Двегодишно силно бодливо тревисто растение. Стъблото е 1 до 2 м високо, право, в горната част разклонено, крилато, с многобройни, жълти, игловидни бодли. Листата са последователни, приседнали, низбягващи, продълговато яйцевидни, елипсовидни до ланцетни, с широко триъгълни назъбени дялове, по края с 5 – 6 мм дълги бодли. Цветните кошнички са кълбовидни, 3 – 5 см широки, единични или по 2 – 3 на върха на стъблото и разклоненията. Обвивните листчета на кошничката на върха са шиловидно стеснени и завършват с остри жълтеникави бодли. Всички цветове са тръбести, двуполови, с дълбоко петделно пурпурночервено до розово венче. Плодовете са обратно яйцевидни, слабо четириръбести плодосемки, на върха с хвърчилка от многобройни власинки. Цъфти от юни до септември.

Разпространение

Расте по сухи буренливи места, край сгради и пътища, a понякога и катo плевел в посевите, предимно в низините и предпланините из цялата страна.

Употребяема част

За лечебни цели се използват цветните кошнички (Flores Onopordi) и листата (Folia Onopordi).

Действие

Камилският бодил има кардиотонично, диуретично, кръвоспиращо и бактерицидно действие. Освен това повишава тонуса на гладката мускулатура, в малки дози възбужда, а в по-големи действа угнетяващо върху централната нервна система.

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!