Билки и билкови сборове

Камилски бодил – Onopordum асаnthium L.

Синоними: магарешки бодил, магарешки трън, обикновен гингер, жълтеникав онопордум

Семейство

Сложноцветни – Asteraceae (Compositae)

Описание

Двегодишно силно бодливо тревисто растение. Стъблото е 1 до 2 м високо, право, в горната част разклонено, крилато, с многобройни, жълти, игловидни бодли. Листата са последователни, приседнали, низбягващи, продълговато яйцевидни, елипсовидни до ланцетни, с широко триъгълни назъбени дялове, по края с 5 – 6 мм дълги бодли. Цветните кошнички са кълбовидни, 3 – 5 см широки, единични или по 2 – 3 на върха на стъблото и разклоненията. Обвивните листчета на кошничката на върха са шиловидно стеснени и завършват с остри жълтеникави бодли. Всички цветове са тръбести, двуполови, с дълбоко петделно пурпурночервено до розово венче. Плодовете са обратно яйцевидни, слабо четириръбести плодосемки, на върха с хвърчилка от многобройни власинки. Цъфти от юни до септември.

Разпространение

Расте по сухи буренливи места, край сгради и пътища, a понякога и катo плевел в посевите, предимно в низините и предпланините из цялата страна.

Употребяема част

За лечебни цели се използват цветните кошнички (Flores Onopordi) и листата (Folia Onopordi).

Действие

Камилският бодил има кардиотонично, диуретично, кръвоспиращо и бактерицидно действие. Освен това повишава тонуса на гладката мускулатура, в малки дози възбужда, а в по-големи действа угнетяващо върху централната нервна система.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари