Билки и билкови сборове

Отравяне с татул – Datura stramonium L.

Семейство

Картофови – Solanaceae

Описание

Едногодишно растение с неприятна миризма. Стъблото е до 1 м високо, с характерно вилужно разклоняване. Листата са тъмнозелени, неравномерно дълбоко нарязани, със заострени дялове. Цветовете са едри, бели, с къси дръжки. Чашката е тръбеста, е 5 ребра и 5 зъбчета. Венчето е фуниевидно, с дълга тръбица и петделна коронка. Плодовете са почти сферични бодливи кутийки, при узряване се разпукват на 4 дяла, с множество черни семена. Цъфти юли – септември.

Разпространение

Расте по буренливи места, торища и край огради из цялата страна.

Употребяема част

Използват се листата (Folia Stramonii) като суровина за производство на лекарствени препарати от химико-фармацевтичната промишленост.

Отравяне

Отравяния с татул настъпват при ядене на семената или при вдишване на миризмата от цветовете на татула.

Характерни са разширение на зениците, сухост в устата и затруднено гълтане, зачервена суха кожа, ускорена сърдечна дейност. Проявите от страна на централната нервна система са възбуда, несвързан бърз говор, халюцинации („атропиново пиянство“), възбудено дишане. При отравянето с татул се наблюдават и диарии.

Лечение

Лечението се състои в промивка на стомаха и въвеждане чрез сонда на танинов разтвор или суспензия от медицински въглен. Вътрешно се дава силен чай или кафе, солево очистително (английска сол). По-нататъшните мероприятия се провеждат в лечебно заведение в зависимост от проявите на отравянето.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Терапевтична класификация на билките

Коментари