Билки и билкови сборове

Петнист бял трън – Silybum marianum (L.) Gaertn.

Семейство

Сложноцветни – Asteraceae (Compositae)

Описание

Едногодишно или двегодишно бодливо растение. Стъблото е 20 – 150 см високо, право, неразклонено или слабо разклонено, почти голо. Приосновните листа са с дръжки, пересто наделени, 25 – 50 см дълги и 12 – 25 см широки, голи. Стъбловите листа са по-дребни и по-слабо наделени, приседнали, стъблообхващащи; листните дялове завършват с жълто-бели, твърди, до 8 мм дълги бодли. Цветните кошнички са единични, 2.5 – 4 см в диаметър, с обвивка от бодливи листчета. Всички цветове са тръбести, пурпурночервени. Плодосемките са продълговато яйцевидни, 6 – 8 мм дълги, лъскави, с хвърчилка от бели власинки. Цъфти юни – август.

Разпространение

Расте край пътища и огради като рудерално растение предимно в южните части на страната, но сравнително рядко.

Употребяема част

Използват се плодосемките (Fructus Silybi).

Действие

Жлъчегонно, слабително, тонизиращо.

Приложение

Плодосемките се прилагат при чернодробни заболявания и камъни в жлъчния мехур. Особено ценно е хепатопротективното им (предпазващо черния дроб) действие. Пo-рядко се назначават при хроничен бронхит. Понякога се използват и листата освен при изброените заболявания и при хемороиди, високо артериално налягане, запек и др. Младите листа на растението се използват като витаминозна пролетна салата. От плодосемките са получени препарати (силимарин и легалон) с хепатопротективно действие.

Начин на употреба

Плодосемките се дават по 1 – 2 г дневно в естествен вид или във воден или спиртен извлек. Листата са прилагат по 2 – 5 г дневно под формата на запарка.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари